PROJEKTI
_

Projekti

Projekti koje smo proveli ili trenutačno provodimo

_

RANČ RAMARIN – JAČANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA KROZ ZELENU I DIGITALNU TRANZICIJU

OZNAKA PROJEKTA: NPOO.C1.6.R1-I2.01-V1.0011

Svrha projekta:

Svrha projekta je zelena i digitalna tranzicija, razvoj održivog cjelogodišnjeg poslovanja, jačanje otpornosti, te kvalitetno pozicioniranje RANČA RAMARIN na turističkom tržištu HR i EU, razvojem turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti i ulaganjem u procese prihvatljive za okoliš.

Projekt uključuje ulaganje u DIFUZNI HOTEL i dodatne sadržaje, ulaganje u zelenu tranziciju (resursna i energetska učinkovitost, kružno gospodarstvo, OIE), digitalnu tranziciju, te digitalne i zelene vještine.

Projekt doprinosi održivom i nisko ugljičnom rastu turizma visoke kvalitete u slabije razvijenim turističkim područjima (ITR4) te jačanje socijalne održivosti povećanjem zaposlenosti u lokalnim zajednicama – GARČIN (potpomognuto područje).

Očekivani rezultati projekta:

R1. IZVRŠENO ULAGANJE U MJERE ZELENE TRANZICIJE
A. Izvršeno ulaganje u izgradnju i opremanje difuznog hotela,
B. Izvršeno ulaganje u OIE,
C. Izvršeno ulaganje u dodatne sadržaje hotela,
D. Izvršeno ulaganje u rješenja koja se odnose na smanjenje otpada od hrane, te smanjenje korištenja plastike,
E. Izvršeno ulaganje u zelene vještine

R2. IZVRŠENO ULAGANJE U MJERE DIGITALNE TRANZICIJE
Izvršeno ulaganje u uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja, digitalnih tehnologija i poslovnih modela, te digitalne vještine, s ciljem digitalne transformacije poslovanja.

R3. PROJEKT USPJEŠNO REALIZIRAN I USPJEŠNO PREZENTIRAN JAVNOSTI,
Ostvareni ciljevi projekta unutar planiranog proračuna i vremenskog okvira.

Ukupna vrijednost projekta: 3.350.061,06 €
Ukupni prihvatljivi troškovi: 3.139.619,89 €
Sufinanciranje EU: 2.184.438,80 €

Razdoblje provedbe projekta: 01.07.2023. – 30.06.2025.

Kontakt osoba: Renato Samardžić, predsjednik uprave

Poveznice: https://fondovieu.gov.hr/

_

IZGRADNJA RESTORANA

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Ranč Ramarin Garčin