NAJAM SJENICE

Sjenica sa pecarom i roštiljem i frižiderom za piće

Paket 1 - Sjenica sa pecarom i roštiljem i frižiderom za piće: 500 kn + 100 kn pologa (ako je sve onako kako smo ostavili, 100kn se vrati)
Paket 2 - usluga naše hrane: ukoliko je iznos veći od 500 kn sjenica se ne plaća, piće svoje, frižider uključen

VANJSKA
TERASA