KAMP

Kampiranje uključuje punjene tanka s vodom, struju, tuš i dr. Nudimo kamp s postavljanjem našeg ili vašeg šatora.
 
Cijena po kamperu: 250,00 kn

Kamp u šatoru:
S našim šatorom: 40,00 kn / osobi
Sa svojim šatorom: 30,00 kn / osobi